Özgüven, kişinin kendisi olmaktan memnun olması ve bunun sonucunda kendisi ve çevresiyle barışık olmasıdır. Özgüveni yüksek kişiler hem okul hayatında hem de sosyal hayatlarında daha başarılı olurlar. Çocuğun sosyalleşmesi, ailesi dışındaki insanlarla iletişiminin kuvvetli olması, dışa dönük olması çocuğun özgüven gelişimiyle ilgilidir. Dolayısıyla bu konularda yaşanan zorluklar varsa çocuğun özgüven gelişimi desteklenmelidir. Bunun için aile içi iletişim, anne babanın çocuğu ile olan bire bir iletişimi çok önemlidir. Bu yazımda çocuğun özgüveninin nasıl geliştiği, özgüven eksikliğinin nasıl anlaşılacağı ve bunun nelere yol açacağı konularını paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta ise, çocuğunuzun özgüven gelişimini desteklemek için neler yapabileceğinizden bahsedeceğim.

Özgüven gelişimi nasıl olur?
Özgüvenin temelinin ilk iki yılda atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle annenin bebeği ile kurduğu ilişki ve sevgi bağı oldukça önemli. Eğer anne, çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olur ve ihmal etmezse, çocukta huzur ve güven duygusu; aksi durumlarda ise huzursuzluk ve güvensizlik duygusu yerleşir. Burada bahsettiğimiz çocuğun hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarıdır. Bebeklik dönemi özgüven açısından kritik bir öneme sahip olmakla birlikte, ergenliğin sonuna kadar özgüven gelişimi devam eder. Elbette birçok konuda olduğu gibi 3-7 yaş dönemi bu konuda da çok önemlidir. Bebeklik dönemiyle başlayan özgüven gelişimi, bu dönemde daha da hızlanır ve önem kazanır.

Hangi durumlarda çocuğunuzun özgüven eksikliği yaşadığını düşünebilirsiniz?

– Eğer bir çocuk kendini, duygu ve düşüncelerini ifade edemiyorsa
– Sorumluluk almaktan kaçınıyorsa
– Sık sık kararsız kalıyorsa
– Huzursuz ve ürkek bir yapısı varsa
– Güvendiği kişilerden ayrılmakta ciddi zorluklar yaşıyorsa
– Herhangi bir faaliyete başlamadan önce fazla temkinli davranıyorsa
– Yeni şeyler denemekten çok çekiniyorsa
– Yeni ortamlara girmekten tedirgin oluyorsa
– Yeni tanıştığı kişilerle iletişim kuramıyorsa

Bu gibi durulmada çocuğunuzun özgüven gelişimini biraz daha fazla desteklemeniz gerekebilir.

Eğer bir çocukta özgüven eksikliği kişiliğinin temel yapısı olursa;

– Sosyal ilişkilerinde yeterince kendini ortaya koyamaz. Bu nedenle, yetersiz ve yüzeysel ilişkilerle yetinmek zorunda kalır.
– Diğer insanlara göre ruh sağlığı daha fazla risk altında olur. Stresle başa çıkmakta, birçok insana göre daha çok zorlanır.
– Akademik ortamlarda gerçek performansını ortaya koymakta zorlanır.
– Dolayısıyla kapasitesinin altında bir başarıya sahip olur.
– Risk almaktan korkar.
– Fazlasıyla temkinli olma ihtiyacı duyar. Bu da birçok fırsatı kaçırmasına neden olabilir.
– Özgüveni eksik olan bir kişi, başka insanlara da güvenmekte zorlanır. Bu durumda sağlıklı ilişkiler kurmasını engeller.

Share: