Aşure Günü Neler Yapılır?

1⃣ O gün eve ufak tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

🔘 Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır ” Kim ki kendinin ve aile efradının nafakasını geniş tutarsa, Cenâb-ı Hak da senenin tamamında o kişinin rızkını genişletir”[Ramüzül Ehadis Sh. 446]

🔘 Bazı zatlar ” Evde ihtiyaç olan birçok bilhassa gıda maddeleri o gün alınınca evde sene boyunca eksikliği görülmez” demişlerdir.

2⃣ En az 10 Müslümana birer selâm veya bir Müslümana 10 selâm verilir.

🔘 Bu hususta Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır:
” Her kim aşûre gününde müslümanlardan 10 kişiye selam verise, O kişi bütün Müslümanlara selam vermiş gibidir”
[Şir’atül İslam şerhi sh 217]

🔘 Başka bir Hadisi Şerif’te ise
“ İnsanların en cimrisi selâmı esirgeyendir. En âcizi de duâdan âciz olandır.”
[Fazilet Takvimi]

3⃣ O gün fakir fukara sevindirilir.

🔘 Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır :
” Kim ki Aşûre günü zerre miktarı tasaddukta bulunursa, Cenabı Hak ona “Uhut dağı” kadar sevap verir. Ve kıyamet günü o sevaplar mizanına konulur.”
[Şir’atül islam sh 217]

4⃣ O gün gusletmek çok faziletlidir.

🔘 Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır:
” Aşûre günü boy abdesti alan, ölüm hastalığından başka hastalık görmez. O gün bir hastayı ziyaret eden bütün insanları ziyaret etmiş gibi olur . Aşûre günü bir kimseye su veren isyan etmemiş gibi afv olunur.”
[Ali Erol Aşûre Risâlesi]

🔘 Diğer bir Hadis-i Şerif’te:
“ Âşûre günü iki defa boy abdesti alan kişinin gözlerinde ebediyen hastalık hastalık olmaz.”
[Şir’atül İslam-Riyazüz-Salihîn]

🔘 Yine Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuşlardır :
” Kim ki Aşûre günü gusledecek olursa anasından doğduğu gün gibi, Cenâb-ı Hak onu günahlardan temizler.” [Şir’atül islam şerhi Sh. 218]

🔘 Allah dostları bu işin hikmetini şöyle izah etmişlerdir :
” Aşûre günü bütün sulara zemzem suyu karıştırılır. Bu nasıl olur? denirse; Nasıl ki, arzın bir cüzü olan insanoğluna bir damarından herhangi bir ilaç verilirse vucudundaki bütün kılcal damarlarına varıncaya kadar o ilaç ulaşır. Aynı şekilde arzın damarları su kaynakları da birbirine bağlıdır. Aşûre günü vazifeli melekler tarafından arzın bütün sularına zemzem suyu sirâyet eder.
Ve o gün bütün sularda zemzem bereketi olur. Binaen aleyh o gün gusleden, sulardan içen bütün müslümanlar için bu Allah tarafından şifadır.”
[Ruhul Beyan c.4 sh.83]

5⃣ Akrabaları ziyâret ederek Sıla-i rahim yapmak.

🔘 Efendimiz (S.A.V) buyuruyorlar ki;
” Kim akrabaları ile ilişkisin kesmiş iken Aşûre günü onları ziyaret ederse Allah’ü Teâlâ ona Zekeriyya (A.S) ve İsa (A.S)ın nasibini verir. Ve orta parmakla şehadet parmağının yakınlığı gibi cennette o iki peygambere (Aleyhimüselam) komşu eder.”
[Şir’atül İslam şerhi Sh.217]

6⃣ Zikir meclislerinde bulunmak.

🔘 Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu hususta şöyle buyurmuştur :
” Kim ki Aşûre günü Allah’ı anan bir topluluğa gider, onlarla beraber 1 saat bulunursa, Onu cennetine koymak Allah üzerine haktır.”
[Şir’atül İslam sh. 217]

7⃣ Açlar doyurulur, çıplaklar giydirilir ve yetimlerin gönlü alınır.

🔘 Nitekim Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
“ Kim ki Aşûre günü eliyle bir yetimin başını mesh ederse,(okşarsa) Cenâb-ı Hak o yetimin başındaki saçının her bir teli için cennette yüksek dereceler verir. O gün bir mümine iftar verene bütün müminleri doyurmuş gibi sevap verilir.”
[Şir’atül İslam Sh.218]

8⃣ Hüsâma Namazı (kul hakkının ödenmesi için) kılınabilir.

🔘 Çünkü Efendimiz (SAV) bu namazı Âşûre günü, Terviye günü, Arefe günü, Kurban Bayramı günü ve Beraat günü olmak üzere senenin altı gününde kılardı.
[Şir’atül İslam Sh. 217]

9⃣10 defa şu duâ okunur:
“ Sübhânallâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş.”

🔟 Âşûrâ gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek’at namaz kılınır.

🔘 Her rek’atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra da şu salevât-ı şerîfe 100 defa okunur:
“ Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine’n-nebiyyîne ve’l-mürselîn. Salevâtüllâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.”

🔘 Öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır.
Her rek’atte 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:
70 istiğfâr-ı şerîf,
70 salevât-ı şerîfe,
70 defa da “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyil-azîm” denilir.

🔘 Sonra da ümmet-i Muhammed’in hidâyeti ve kurtuluşu için duâ edilirh.
[Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat]

AŞURA GÜNÜNÜZ MÜBAREK OLSUN..

Share: